Ιατρική κάλυψη

Η παρακολούθηση της υγείας των παιδιών πραγματοποιείται από παιδίατρο, ο
οποίος επισκέπτεται τον βρεφονηπιακό σταθμό μία φορά το μήνα. Για κάθε παιδί τηρείται Φάκελος Υγείας
που ενημερώνεται τακτικά από τον παιδίατρο.
Η περιφρούρηση της υγείας του παιδιού αποτελεί επίσης υποχρέωση και του λοιπού προσωπικού μας
το οποίο εφαρμόζει πιστά όλα τα απαραίτητα μέτρα υγιεινής και ασφάλειας. Το προσωπικό εφοδιάζεται
με ειδικό ατομικό βιβλιάριο υγείας που θεωρείται από την αρμόδια Υγειονομική Υπηρεσία.

Παιδίατρος

Ο παιδίατρος έχει τις ακόλουθες υποχρεώσεις:
Εξετάζει κατά διαστήματα όλα τα παιδιά και παρακολουθεί την ανάπτυξή τους, σημειώνοντας τις παρατηρήσεις του
στην ατομική καρτέλα κάθε παιδιού. Υποδεικνύει τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν για την υγιεινή των παιδιών
και για την υγειονομική κατάσταση του παιδικού σταθμού.

Ιατρική κάλυψη

Η παρακολούθηση της υγείας των παιδιών πραγματοποιείται από εξειδικευμένο παιδίατρο,
οποίος επισκέπτεται τον βρεφονηπιακό σταθμό μία φορά το μήνα Για κάθε παιδί τηρείται Φάκελος Υγείας
που ενημερώνεται τακτικά από τον γιατρό.
Η περιφρούρηση της υγείας του παιδιού αποτελεί επίσης υποχρέωση και του λοιπού προσωπικού μας
το οποίο εφαρμόζει πιστά όλα τα απαραίτητα μέτρα υγιεινής και ασφάλειας. Το προσωπικό εφοδιάζεται
με ειδικό ατομικό βιβλιάριο υγείας που θεωρείται από την αρμόδια Υγειονομική Υπηρεσία.

Παιδίατρος

Ο παιδίατρος έχει τις ακόλουθες υποχρεώσεις:
Εξετάζει κατά διαστήματα όλα τα παιδιά και παρακολουθεί την ανάπτυξή τους, σημειώνοντας τις παρατηρήσεις του
στην ατομική καρτέλα κάθε παιδιού. Υποδεικνύει τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν για την υγιεινή των παιδιών
και για την υγειονομική κατάσταση του παιδικού σταθμού.