Θεατρική Αγωγή

Θεωρώντας βασική τη συνεισφορά της θεατρικής αγωγής στη διαμόρφωση της προσωπικότητας του παιδιού
της προσχολικής ηλικίας, στο Baby Steps το παιδί, μέσα από το θεατρικό παιχνίδι

• έρχεται σε επαφή με τα συναισθήματά του και μαθαίνει να τα εκφράζει
• αναπτύσσει τη φαντασία και τη δημιουργικότητά του μέσα από την πολυχρωμία και πολυμορφία των υλικών
και τις πρωτότυπες χρήσεις αυτών
• δοκιμάζει τον εαυτό του, τα όριά του και τις σχέσεις του με τους άλλους, μέσα από ένα ασφαλές πλαίσιο και
• αναπτύσσει τον έλεγχο του σώματος και των συναισθημάτων του

Θεατρική Αγωγή

Θεωρώντας βασική τη συνεισφορά της θεατρικής αγωγής στη διαμόρφωση της προσωπικότητας του παιδιού
της προσχολικής ηλικίας, στο baby steps το παιδί, μέσα από το θεατρικό παιχνίδι

• έρχεται σε επαφή με τα συναισθήματά του και μαθαίνει να τα εκφράζει
• αναπτύσσει τη φαντασία και τη δημιουργικότητά του μέσα από την πολυχρωμία και πολυμορφία των υλικών
και τις πρωτότυπες χρήσεις αυτών
• δοκιμάζει τον εαυτό του, τα όριά του και τις σχέσεις του με τους άλλους, μέσα από ένα ασφαλές πλαίσιο
• αναπτύσσει τον έλεγχο του σώματος και των συναισθημάτων του