Εκπαιδευτικό πρόγραμμα

Οι μικροί μας μαθητές μέσα σε ένα κατάλληλα διαμορφωμένο περιβάλλον
και με ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα διδασκαλίας συμμετέχουν και μαθαίνουν παίζοντας.
Η μάθηση πρέπει να είναι διασκεδαστική και ενδιαφέρουσα, γεμάτη νέες ανακαλύψεις.
Γνωρίζουμε ότι τα παιδιά μαθαίνουν καλύτερα μέσα από την προσωπική εξερεύνηση και τον πειραματισμό.
Το εκπαιδευτικό μας πρόγραμμα παρέχει στοχευμένη καθοδήγηση
και πλούσιες εμπειρίες που ενισχύουν τις ικανότητες των παιδιών.

Κάθε παιδί είναι ξεχωριστό για αυτό παρέχουμε εξατομικευμένη φροντίδα με βάση τις ιδιαίτερες ανάγκες του
σε συνεργασία με την οικογένεια.

Εκπαιδευτικό πρόγραμμα

Οι μικροί μας μαθητές μέσα σε ένα κατάλληλα διαμορφωμένο περιβάλλον
και με ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα διδασκαλίας συμμετέχουν και μαθαίνουν παίζοντας.
Η μάθηση πρέπει να είναι διασκεδαστική και ενδιαφέρουσα, γεμάτη νέες ανακαλύψεις.
Γνωρίζουμε ότι τα παιδιά μαθαίνουν καλύτερα μέσα από την προσωπική εξερεύνηση και τον πειραματισμό.
Το εκπαιδευτικό μας πρόγραμμα παρέχει στοχευμένη καθοδήγηση
και πλούσιες εμπειρίες που ενισχύουν τις ικανότητες των παιδιών.

Κάθε παιδί είναι ξεχωριστό για αυτό παρέχουμε εξατομικευμένη φροντίδα με βάση τις ιδιαίτερες ανάγκες του
σε συνεργασία με την οικογένεια.