Παιδικό τμήμα (2-3 ετών)

Το παιδικό τμήμα του Baby Steps προσφέρει τα καλύτερα εφόδια για σχολική επιτυχία
και υγιή ψυχοσυναισθηματική ανάπτυξη.

Οι μικροί μαθητές ανακαλύπτουν και μαθαίνουν όλο και περισσότερα κάθε μέρα.
Το πρόγραμμά μας περιλαμβάνει προσεκτικά σχεδιασμένες δραστηριότητες δομημένες
γύρω από στους έξι βασικούς τομείς ανάπτυξης.

Εξασφαλίζει την ενεργή συμμετοχή των παιδιών και ενεργοποιεί γνωστικές διαδικασίες
μέσα από το παιχνίδι, την κίνηση, την μουσική και την εικαστική έκφραση.
Τα παιδιά χρησιμοποιούν ενδιαφέροντα και ποικίλα υλικά και εκπαιδευτικά μέσα που κεντρίζουν
την περιέργεια και καλλιεργούν την επιμονή, την ικανότητα δηλαδή να ξεπερνάνε τα εμπόδια
και να πετυχαίνουν τους στόχους τους. Ικανότητα που είναι ιδιαίτερα σημαντική για την σχολική επιτυχία.
Δουλεύουν ατομικά και ομαδικά, αναπτύσσουν κοινωνικές δεξιότητες και αποκτούν φίλους.

Παιδικό τμήμα (2-3 ετών)

Το παιδικό τμήμα του Baby Steps προσφέρει τα καλύτερα εφόδια για σχολική επιτυχία
και υγιή ψυχοσυναισθηματική ανάπτυξη.

Οι μικροί μαθητές ανακαλύπτουν και μαθαίνουν όλο και περισσότερα κάθε μέρα.
Το πρόγραμμά μας περιλαμβάνει προσεκτικά σχεδιασμένες δραστηριότητες δομημένες
γύρω από στους έξι βασικούς τομείς ανάπτυξης.

Εξασφαλίζουν την ενεργή συμμετοχή των παιδιών και ενεργοποιεί γνωστικές διαδικασίες
μέσα από το παιχνίδι, την κίνηση, την μουσική και την εικαστική έκφραση.
Τα παιδιά χρησιμοποιούν ενδιαφέροντα και ποικίλα υλικά και εκπαιδευτικά μέσα που κεντρίζουν
την περιέργεια και καλλιεργούν την επιμονή, την ικανότητα δηλαδή να ξεπερνάνε τα εμπόδια
και να πετυχαίνουν τους στόχους τους. Ικανότητα που είναι ιδιαίτερα σημαντική για την σχολική επιτυχία.
Δουλεύουν ατομικά και ομαδικά, αναπτύσσουν κοινωνικές δεξιότητες και αποκτούν φίλους.