Μουσική

Η προσχολική ηλικία είναι η πλέον κατάλληλη περίοδος για να εκπαιδευτεί το παιδί και να αναπτύξει
τις πρώτες μουσικές του δεξιότητες. Η συμμετοχή σε ένα πρόγραμμα ομαδικών μουσικών δραστηριοτήτων
είναι μια ιδιαίτερα ευχάριστη εμπειρία που ανοίγει ένα παράθυρο στον υπέροχο κόσμο της μουσικής.
Παράλληλα μπορεί να αποτελέσει δείκτη της καλλιτεχνικής κλίσης και της μουσικότητας του παιδιού.
Τα παιδιά μαθαίνουν μέσα από μουσικοκινητικά παιχνίδια, τραγούδια, ακρόαση μουσικών έργων,
μουσικά παραμύθια και ηχοΐστορίες.

Μουσική

Η προσχολική ηλικία είναι η πλέον κατάλληλη περίοδος για να εκπαιδευτεί το παιδί και να αναπτύξει
τις πρώτες μουσικές του δεξιότητες. Η συμμετοχή σε ένα πρόγραμμα ομαδικών μουσικών δραστηριοτήτων
είναι μια ιδιαίτερα ευχάριστη εμπειρία που ανοίγει ένα παράθυρο στον υπέροχο κόσμο της μουσικής.
Παράλληλα μπορεί να αποτελέσει δείκτη της καλλιτεχνικής κλίσης και της μουσικότητας του παιδιού.
Τα παιδιά μαθαίνουν μέσα από μουσικοκινητικά παιχνίδια, τραγούδια, ακρόαση μουσικών έργων,
μουσικά παραμύθια και ηχοΐστορίες.