Μεταβρεφικό τμήμα (1 – 2 έτη)

Καθώς τα παιδιά αρχίζουν να περπατούν και να μιλάνε τακτικά, η περιέργεια τους ωθεί να εξερευνήσουν.
Το πρόγραμμα του Baby Steps ενθαρρύνει την αναπτυξιακή ανεξαρτησία των παιδιών,
σε ένα ασφαλές περιβάλλον, βοηθώντας τα να βελτιώσουν τις ικανότητες αυτοεξυπηρέτησης,
την ικανότητα να τρέφονται, να σχετίζονται με τους άλλους και να κάνουν επιλογές.

Το πρόγραμμα μας βασίζεται στη φιλοσοφία ότι τα παιδιά μαθαίνουν καλύτερα μέσα από εμπειρίες.
Έτσι, γεμίζουμε την κάθε μέρα με διασκεδαστικές δραστηριότητες που διεγείρουν
και βοηθούν στην ανάπτυξη των παιδιών, δίνοντάς τους την άνεση να κάνουν συνεχώς καταπληκτικές ανακαλύψεις
για τον κόσμο γύρω τους. Η κοινωνική του αντίληψη καλλιεργείται μέσα από τον τρόπο που αλληλεπιδρούν
οι άνθρωποι γύρω του. Είναι ένα ιδιαίτερα σημαντικό στάδιο ανάπτυξης.
Χρειάζεται η υποστήριξη των ενηλίκων ώστε να νιώθουν ικανά, σίγουρα για τον εαυτό τους
και σημαντικά για τους άλλους.

Μεταβρεφικό τμήμα (1 – 2 έτη)

Καθώς τα παιδιά αρχίζουν να περπατούν και να μιλάνε τακτικά, η περιέργεια τους ωθεί να εξερευνήσουν.
Το πρόγραμμα του Baby Steps ενθαρρύνει την αναπτυξιακή ανεξαρτησία των παιδιών,
σε ένα ασφαλές περιβάλλον, βοηθώντας τα να βελτιώσουν τις ικανότητες αυτοεξυπηρέτησης,
την ικανότητα να τρέφονται, να σχετίζονται με τους άλλους και να κάνουν επιλογές.

Το πρόγραμμα μας βασίζεται στη φιλοσοφία ότι τα παιδιά μαθαίνουν καλύτερα μέσα από εμπειρίες.
Έτσι, γεμίζουμε την κάθε μέρα με διασκεδαστικές δραστηριότητες που διεγείρουν
και βοηθούν στην ανάπτυξη των παιδιών, δίνοντάς τους την άνεση συνεχώς καταπληκτικές ανακαλύψεις
για τον κόσμο γύρω του. Η κοινωνική του αντίληψη καλλιεργείται μέσα από τον τρόπο που αλληλεπιδρούν
οι άνθρωποι γύρω του. Είναι ένα ιδιαίτερα σημαντικό στάδιο ανάπτυξης.
Χρειάζεται την υποστήριξη των ενηλίκων ώστε να νιώσει ικανό, σίγουρο για τον εαυτό του
και σημαντικό για τους άλλους.