Γυμναστική

Η σωματική δραστηριότητα, μέσα από το παιχνίδι και την άθληση, είναι ένας από τους βασικούς μηχανισμούς
σωματικής ανάπτυξης των παιδιών. Εξίσου σημαντικό ρόλο παίζει και η ποιότητα της διατροφής τους.
Άσκηση και διατροφή είναι οι θεμέλιοι λίθοι της υγιούς ανάπτυξης.

Η προσχολική και πρώτη σχολική ηλικία θεωρούνται οι πιο κρίσιμες περίοδοι
για την ανάπτυξη των βασικών κινητικών δεξιοτήτων.

Eίναι επίσης η καταλληλότερη ηλικία, για να αποκτήσουν τα παιδιά θετική εμπειρία από τη φυσική δραστηριότητα
και να αναπτύξουν την αυτοέκφραση και την κοινωνικότητά τους.
Οργανώνονται ευχάριστες δραστηριότητες, κατάλληλες για τα αναπτυξιακά χαρακτηριστικά των παιδιών
της ηλικίας αυτής που καλλιεργούν δεξιότητες που αφορούν στην ισορροπία, τον προσανατολισμό,
τον συντονισμό της κίνησης, την αδρή και τη λεπτή κινητικότητα.
Οι δραστηριότητες έχουν παιγνιώδη μορφή και προσφέρουν πολλές ευκαιρίες για επιτυχία
και συνεργασία σε όλα τα παιδιά.

Γυμναστική

Η σωματική δραστηριότητα, μέσα από το παιχνίδι και την άθληση, είναι ένας από τους βασικούς μηχανισμούς
σωματικής ανάπτυξης των παιδιών. Εξίσου σημαντικό ρόλο παίζει και η ποιότητα της διατροφής τους.
Άσκηση και διατροφή είναι οι θεμέλιοι λίθοι της υγιούς ανάπτυξης.

Η προσχολική και πρώτη σχολική ηλικία θεωρούνται οι πιο κρίσιμες περίοδοι
για την ανάπτυξη των βασικών κινητικών δεξιοτήτων.

Eίναι επίσης η καταλληλότερη ηλικία, για να αποκτήσουν τα παιδιά θετική εμπειρία από τη φυσική δραστηριότητα
και να αναπτύξουν την αυτοέκφραση και την κοινωνικότητά τους.
Οργανώνονται ευχάριστες δραστηριότητες, κατάλληλες για τα αναπτυξιακά χαρακτηριστικά των παιδιών
της ηλικίας αυτής που καλλιεργούν δεξιότητες που αφορούν στην ισορροπία, τον προσανατολισμό,
τον συντονισμό της κίνησης, την αδρή και τη λεπτή κινητικότητα.
Οι δραστηριότητες έχουν παιγνιώδη μορφή και προσφέρουν πολλές ευκαιρίες για επιτυχία
και συνεργασία σε όλα τα παιδιά.