Συμμετέχουμε
στο πρόγραμμα ΕΣΠΑ
για τους βρεφονηπιακούς
σταθμούς.