Οι εκπαιδευτικοί μας

Οι έμπειροι εκπαιδευτικοί του Baby Steps, νηπιαγωγοί, βρεφονηπιοκόμοι και ειδικοί παιδαγωγοί, διακρίνονται για την αγάπη τους για τα παιδιά και την αφοσίωση στο έργο τους. Αξιολογούνται και επιμορφώνονται
συστηματικά σύμφωνα με τις σύγχρονες επιστημονικές εξελίξεις.

Συνεργασία με τους γονείς

Η συνεργασία με τους γονείς γίνεται σε καθημερινή βάση μέσα από το «Ημερολόγιο» του παιδιού.

Διοργανώνονται σεμινάρια για τους γονείς με ομιλητές εξειδικευμένους επιστήμονες και θέματα που αφορούν στην ανατροφή, στην διαπαιδαγώγηση και στην εκπαίδευση των παιδιών.

Οι εκπαιδευτικοί μας

Οι έμπειροι εκπαιδευτικοί του Baby Steps, νηπιαγωγοί, βρεφονηπιοκόμοι και ειδικοί παιδαγωγοί,
διακρίνονται για την αγάπη τους για τα παιδιά και την αφοσίωση στο έργο τους. Αξιολογούνται και επιμορφώνονται
συστηματικά σύμφωνα με τις σύγχρονες επιστημονικές εξελίξεις.

Συνεργασία με τους γονείς

Η συνεργασία με τους γονείς γίνεται σε καθημερινή βάση μέσα από το «Ημερολόγιο» του παιδιού.

Διοργανώνονται σεμινάρια για τους γονείς με ομιλητές εξειδικευμένους επιστήμονες
και θέματα που αφορούν στην ανατροφή, την διαπαιδαγώγηση και την εκπαίδευση των παιδιών.