Εικαστικά και Δημιουργική Έκφραση

Στους μαθητές του Baby Steps δίνονται ερεθίσματα ώστε να μπορέσουν να εκφραστούν δημιουργικά
μέσω των τεχνών. Η συγκεκριμένη διαδικασία λειτουργεί τόσο παιδαγωγικά
όσο και αναπτυξιακά, δεδομένου ότι συμβάλλει στην ισορροπημένη
και υγιή εξέλιξη των παιδιών της προσχολικής ηλικίας και στην ανάπτυξη της συναισθηματικής νοημοσύνης.

 

Το παιδί, μέσα από την εκπόνηση εργασιών και χειροτεχνιών

• εξοικειώνεται με τη χρήση υλικών όπως πινέλα διαφόρων μεγεθών, χαρτόνια, μαρκαδόρους, δαχτυλομπογιές,
και ενθαρρύνεται να πειραματίζεται με πρωτότυπες τεχνικές (π.χ. με μίξεις χρωμάτων).
• πλάθει και μορφοποιεί υλικά όπως πηλός, πλαστελίνη, ζυμάρι
• αξιοποιεί διάφορα φυσικά (κοχύλια, βότσαλα, φύλλα) ή άλλα
(καπάκια, χάρτινα ρολά) υλικά σε πρωτότυπες κατασκευές
• εξασκεί τη λεπτή κινητικότητα με τη χρήση διαφόρων εργαλείων και υλικών

Εικαστικά και Δημιουργική Έκφραση

Στους μαθητές του baby steps δίνονται ερεθίσματα ώστε να μπορέσουν να εκφραστούν δημιουργικά
μέσω των τεχνών. Η συγκεκριμένη διαδικασία λειτουργεί τόσο παιδαγωγικά
όσο και αναπτυξιακά, δεδομένου ότι συμβάλλει στην ισορροπημένη
και υγιή εξέλιξη των παιδιών της προσχολικής ηλικίας και στην ανάπτυξη της συναισθηματικής νοημοσύνης.

Το παιδί, μέσα από την εκπόνηση εργασιών και χειροτεχνιών

• εξοικειώνεται με τη χρήση υλικών όπως πινέλα διαφόρων μεγεθών, χαρτόνια, μαρκαδόρους, δαχτυλομπογιές,
και ενθαρρύνεται να πειραματίζεται με πρωτότυπες τεχνικές (π.χ. με μείξεις χρωμάτων).
• πλάθει και μορφοποιεί υλικά όπως πηλός, πλαστελίνη, ζυμάρι
• αξιοποιεί διάφορα φυσικά (κοχύλια, βότσαλα, φύλλα) ή «άχρηστα»
(καπάκια, χάρτινα ρολά) υλικά σε πρωτότυπες κατασκευές
• εξασκεί τη λεπτή κινητικότητα με τη χρήση διαφόρων εργαλείων και υλικών