Αγγλικά

Το μάθημα των Αγγλικών εντάσσεται στο καθημερινό πρόγραμμα μας.
Τα παιδιά με τρόπο ευχάριστο έρχονται σε επαφή με τα πρώτα γλωσσικά ερεθίσματα στην αγγλική γλώσσα.
Το μάθημα είναι σχεδιασμένο έτσι ώστε να ταιριάζει στις ανάγκες των παιδιών της μικρής ηλικίας.
Με τραγούδια, παραμύθια και παιχνίδια οι μικροί μας μαθητές εξοικειώνονται με την ξένη γλώσσα
και συμμετέχουν ενεργά στη διαδικασία της εκμάθησής της.

Αγγλικά

Το μάθημα των Αγγλικών εντάσσεται στο καθημερινό πρόγραμμα μας.
Τα παιδιά με τρόπο ευχάριστο έρχονται σε επαφή με τα πρώτα γλωσσικά ερεθίσματα στην αγγλική γλώσσα.
Το μάθημα είναι σχεδιασμένο έτσι ώστε να ταιριάζει στις ανάγκες των παιδιών της μικρής ηλικίας.
Με τραγούδια, παραμύθια και παιχνίδια οι μικροί μας μαθητές εξοικειώνονται με την ξένη γλώσσα
και συμμετέχουν ενεργά στη διαδικασία της εκμάθησής της.